About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Olgu Sunumu
Başlık/Yazarlar PDF Abstract
 Kronik Böbrek Yetmezliği olan Hastada Baklofen İntoksikasyonu
 Baclofen Intoxication in a Patient with Chronic Renal Failure
  Zeynep Özözen Ayas, Ruhsen - Öncel Öcal, Ayhan - Bölük
 Travmatik Gluteus Maksimus Yırtığına Ikincil Gluteal Kompartman Sendromu
 Gluteal Compartment Syndrome Secondary to Traumatic Rupture of Gluteus Maximus
  Şemmi Koyuncu, Fırat Ozan, Kaan Gürbüz
 Kekemeliğin Hipnoz ile Tedavisi: Bir Vaka Sunumu
 The Treatment of Stuttering with Hypnosis: A Case Report
  Betül Battaloğlu İnanç
 Amfizem Tedavisi Amacıyla Bronkoskopik Yolla Uygulanan Koilin Torakoskopik Yolla Çıkarılması
 Removal of the Coil Applied by Bronchoscopy for Emphysema Treatment by Means of Thoracoscopy
  Bayram Metin, Sener Yildirim, Yavuz Selim Intepe
 Epstein Barr Virüsün İndüklediği Tromboz
 Epstein Barr Virus Induced Thrombosis
  Can Hüzmeli, Ferhan Candan, Demet Alaygut, Sinan Soylu, Mansur Kayataş
 Ayak Tabanında Multiple Nasır
 Multiple calluses on the Plantar Surface of the Foot
  Alper Çıraklı, Erdal Uzun, Yakup Ekinci, İsmail Büyükceran, Mustafa Deveci
Editoryal
Başlık/Yazarlar PDF Abstract
 Hipnoz Suya Yazı Yazmaktır. Kelimelerin Gücü
 Writing on the Water is Hypnosis. Highlighting the Power of Words
  Betül Battaloglu Inanc